Affärsidé

Wexiödisk skall utveckla, producera och marknadsföra diskmaskinslösningar samt tillhandahålla service på en global marknad. Genom ett starkt engagemang, fokus på kundvärde och lönsam tillväxt skapar vi långsiktiga värden.